<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d36120880\x26blogName\x3dGums+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thegums.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro_RO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thegums.blogspot.com/\x26vt\x3d-7097285401384581464', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aboutless

"ceea ce scriu unii, simt altii. iar altii nu sunt niciodata ceea ce scriu ei."

Plin de tine

"Oamenii cred ca Dragostea este un sentiment. De fapt, Dragostea este bun-simt" (Ken Kesey)

Nicaieri nu e mai bine decat in cuibarul circular, cald si moale al dragostei pentru celalalt.
Nu te intereseaza, stiu. Ai citit si ascultat prea multe lucruri legate de dragoste. Vrei sa le crezi pe toate, vrei sa le uiti. Ai vrea o parere proprie. Crezi uneori ca o ai. Te simti mai mare un pic si dai fuga la oglinda. Se pare ca ea reflecta cel mai bine personalitatea ta. E noua, scumpa, are chiar si un neon ce o invaluieste intr-o lumina alba. Perfect. Acum imping sarcasmul cu degetul aratator. Il vezi bine. Stiai cum arata. Ai mai vazut.. auzit de el. Detasat de inceputul textului meu, alergi cu gandul spre final, obosit de atatea informatii. E devreme si totusi ai capul plin de sunete, cuvinte, culori, mirosuri, frici si multa lehamite. Daca vei trai mult, unde ai sa depozitezi totul? Te-ai gandit vreodata ca poti face o alergie la praful depus pe toate lucrurile de la tine din cap? Vrei sa te muti? Crezi ca e neincapator si sufocant sa fi tu? Vrei sa pleci departe de tine.. intr-un alt tu? Intreb, nu te tachinez. Stiu ca stii de locul acela. Te poti muta in suflet. Acolo e intodeauna spatiu si bine. Nu incerca sa iti imaginezi ca n-ai. Sufletul e captusit cu dragoste si de obicei iti da indicii despre cum poti sa zambesti nefortat. Simti ca e prea siropoasa situatia? Sari cuvintele? Bine! Te poti muta in sufletul altcuiva. Pana la urma ti-am spus ca e intodeauna spatiu acolo. Si bine.

You can leave your response or bookmark this post to del.icio.us by using the links below.
Comment | Bookmark | Go to end